Symbolische schikking Symbolische schikking

25 December 2016

Vandaag vieren we voluit dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Het Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog één stukje gebroken glas, de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.
 
            dromen van vrede, de wereld omgekeerd
            kind ons geboren Immanuel
 
            goede God, wij danken U dat wij in Jezus
            het visioen van de wereld omgekeerd kunnen herkennen
            heelheid te midden van alle gebrokenheid
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 December 2016


Op de vierde adventszondag horen we dat de geboorte van het kind dat men Immanuel zal noemen aanstaande is. Ook Jozef krijgt een boodschap van nieuwe geboorte. In eerste instantie doet dit bericht zijn leefwereld wankelen.  Het is de omgekeerde wereld. We horen hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.
 
            dromen van vrede, de wereld omgekeerd
            nieuwe hoop waar hopeloosheid de dag kleurt
 
            Goede God, versterk in ons de droom
            van liefde die de wereld omkeert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 December 2016

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods Koninkrijk door. De focus ligt in de Jesajalezing op de woestijn, de wildernis die zal jubelen en bloeien als een lelie. Tussen de stenen van de woestijn zien we water dat leven geeft en een bloeiende lelie. Midden in die bloeiende wildernis is een heilige Weg die leidt naar Sion, stad van vrede en recht, stad van God.

 
            dromen van vrede, de wereld omgekeerd, een nieuw begin,
puur bloeit de lelie voor wie het ziet
Gods Rijk breekt door het donker
 
Goede God versterk in ons de hoop dat het kan,
de wereld omgekeerd
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 november 2016

‘De wereld omgekeerd'

Het thema voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, tijdens de zondagen in de adventstijd en met Kerst is ‘De wereld omgekeerd.
Het thema voor de symbolische schikkingen voor deze advent is ‘De wereld omgekeerd'. De schikkingen zijn geïnspireerd op lied 1001 van Huub Oosterhuis in het nieuwe Liedboek.
Voor deze periode is gekozen voor de spiegel als dragend symbool. In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen is. Om dit te benadrukken heeft de achterkant van de schikkingen iets verrassends dat alleen in de spiegel te zien is. Het licht van een kaars geeft extra glans. Op de spiegel zijn gebroken stukken aangebracht, scherven die onlosmakelijk verbonden zijn met leven. Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom. De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen uit het boek Jesaja. Door gebruik te maken van tegenstellingen probeert de schrijver hoop te brengen in een tijd waarin de vertwijfeling groot is. Hij beschrijft een visioen van vrede en heelheid.
Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee we ons verbonden weten, die leefden in ons midden. Verbonden met ons en verbonden met het Licht van de Eeuwige.
In de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken op de spiegel geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren. In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De verschillende soorten bloemen in verschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer. In de spiegel zien we ook rode rozen. Ze staan symbool voor de liefde die vaak niet zichtbaar is.
 
            Blijf geborgen in je naam.
            Wees als een mens gezegend
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen
Om het leren mettertijd van de naam 'Ik zal er zijn.'
 
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.
                                   Strofe uit een gedicht van Gonny Luijpers

27 november 2016

Jesaja beschrijft op deze adventszondag een visioen van vrede - de wereld omgekeerd.
Hij doet dit in een tijd waarin vrede ver te zoeken is. Hij beschrijft niet alleen een mooie droom maar wil met zijn woorden mensen aanzetten om die droom te leven. Jezus doet hetzelfde. Of misschien gaat Hij nog wel een stap verder. Hij geeft een levensprogramma om samen goed te kunnen leven in vrede.
Op deze adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen.
Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien; waar je alleen voor je zelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt bloeit de aarde.
           
            dromen van vrede; de wereld omgekeerd
zien wat licht brengt, doen wat gedaan moet worden
heelheid in een gebroken wereld.
 
Goede God leer ons het visioen te leven4 december 2016

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Het licht van de kaars schijnt in de spiegel en wordt weerkaatst.
 
            dromen van vrede, de wereld omgekeerd, een nieuw begin
            water dat stroomt, de roep om goede vruchten
           
            Goede God, in Jezus heeft u een nieuw begin gemaakt
keer ons om naar zijn weg


 

terug