inleveren kopij

E-mail : bij.een@gmail.com
inleveren kopij

Bij-Eén-rooster voor 2018
 

lees meer »
 
Pastoresconvent Bennekom Pastoresconvent Bennekom

lees meer »
 
PKN welkomstbrief PKN welkomstbrief
lees meer »
 
PKN commissie PKN commissie

Kerk en Israel Bennekom
De werkgroep Kerk en Israël te Bennekom is een orgaan van bijstand voor de kerkenraden van wijk 1, 2 en 3 (Hervormde Gemeente) en van de Gereformeerde Kerk. De betrokkenheid met Israël kan aldus worden samengevat:

  • Onopgeefbare verbondenheid met Israël omdat de kerk daarin is geworteld; tegelijk een open oog voor de humanitaire problemen van de Palestijnen; geen zendingsdrang en ook geen vervangingstheologie
De werkzaamheden zijn o.a:
  • Mede voorbereiden van de Israëlzondag; organiseren van lezingen in overleg met vormingswerk en jeugdwerk;
  • Informatie in vooral het kerkblad Bij-EÉN; waar mogelijk contact zoeken met Joden en de levende Joodse traditie. Voor contact, mail naar het onderstaande adres;