Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring
van Hervormde Gemeente te Bennekom
van de Protestantse Kerk in NederlandDatum: 10oktober 2018
Versie 1.0
 

lees meer »
 
Introductie Introductie

Onze Hervormde Gemeente, welke deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland, kent verschillende richtingen, en is onderverdeeld in twee wijkgemeenten. Deze twee wijkgemeenten ervaren het als positief om met elkaar in gesprek te zijn via de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad.

lees meer »
 
Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de algemene kerkenraad op 12 december 2016 en is vanaf 1 januari 2017 van toepassing. De regeling moet gelezen en gebruikt worden als aanvulling en nadere uitwerking van de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland

lees meer »
 
Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad

Voorzitter:
Dhr. D.E. van Bodegraven
Ereprijs 71
6721 ZA Bennekom
Tel: 0318-414249
E-mail: 

Scriba:
dhr. G. Tabor
Dikkenbergweg 5a
6721 AC Bennekom
Tel: 0318 - 300699
E-mail: