ATTENTIE Eenheidszondag 2021 ATTENTIE Eenheidszondag 2021
Eenheidszondag 2021

Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.
In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste zondag van die week Eenheidszondag vieren in de Brinkstraatkerk.
De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad, de viering willen vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in een dienst waarin kenmerkende elementen zijn opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen Bennekom.

Dit jaar is de Eenheidszondag dus op 17 januari. Ook dan hebben we nog te maken met strenge coronaregels. Die hebben ervoor gezorgd dat de opzet van de dienst op deze Eenheidszondag moet worden aangepast.
Traditiegetrouw wordt de dienst wel in de Brinkstraatkerk gehouden, maar helaas moet de kerk leeg blijven. De dienst is alleen online te volgen of terug te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; aanvang: 10.00 uur.

Wel zijn in ieder geval de vier pastores aanwezig: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost), ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom).  Zij hebben een mooie dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren.
Daarbij hebben zij zich laten inspireren door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap heeft namelijk voor dit jaar de wereldwijde Week van Gebed voor Eenheid voorbereid. Centraal staat daarin het thema Blijf in mijn liefde, n.a.v. Johannes 15 : 9 - 17.

Aan het eind van de dienst is er aandacht voor de collecte. De Raad van Kerken Bennekom heeft de collecte bestemd voor de Stichting Tree of Life for Refugees. Deze stichting heeft in Varkiza, nabij Athene, een huis ingericht voor de opvang van zwangere vrouwen en hun gezinnen, die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten van Athene zijn beland.

Als Raad van Kerken verzoeken we iedereen een bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.
U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Geref. Scipio- of Herv. Givt-App. De kerk zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een mooie beleving van de Eenheid, juist nu we in deze bijzondere tijd merken dat we elkaar zo hard nodig hebben.

Toelichting bij de collecte in de dienst van de Raad van Kerken Bennekom op Eenheidszondag,   
17 januari 2021

De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Tree of Life for Refugees. Een lid van één van onze werkgroepen is door haar reis naar Athene in 2018, in het kader van 'We gaan ze halen', sinds de oprichting actief betrokken bij deze stichting Tree of Life. Als Raad van Kerken Bennekom (RvKB) willen we haar graag steunen met een financiële bijdrage voor dit mooie project.
Tree of Life for Refugees richt zich op de opvang van zwangere vrouwen en hun gezinnen, die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten van Athene zijn beland, zonder huis, eten en geld. Het project is kleinschalig: op dit moment worden drie families opgevangen in een huis in Varkiza, nabij  Athene.
Begin december konden er zo twee kinderen geboren worden op een veilige, rustige en liefdevolle plek, waar ook hun moeders goed verzorgd worden.
Een vrijwilligster begeleidt de gezinnen en helpt de kinderen met traumaverwerking. Een vrijwillige verzorgster komt regelmatig langs om de zwangere vrouwen te begeleiden.
Dit project biedt dus heel praktische hulp, maar is geheel afhankelijk van giften.
We hopen dat we als RvKB, met uw giften, daar met een mooie bijdrage aan tegemoet kunnen komen!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.
Ook kunt u gebruikmaken van de Geref. Scipio- of Herv. Givt-App. De kerk zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

De Raad van Kerken Bennekom dankt u, namens de Stichting Tree of Life for Refugees, bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage!

 
terug