Kerkenraad

Kerkenraad
Predikant:

Vacant (contact via scribaat)

Scribaat kerkenraad:
Scriba: oud. J.D.C. Laurens
Oude Bennekomseweg 71
6717 LM  EDE
Tel: 0318-416396


E-mail: scriba-wijk-west@hervormd-bennekom.nl

KERKDIENSTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN
De kerkdiensten van onze wijkgemeente worden wisselend gehouden in de Oude Kerk en de Ichthuskerk. De aanvangstijd van de ochtenddiensten is 9.30 uur. De avonddiensten vangen om 18.30 uur aan.
Om u op zondag ook als ouders van kleine kinderen zoveel mogelijk in staat te stellen beide kerkdiensten te bezoeken, bestaat er in onze wijkgemeente een kinderoppas, waarin steeds een moeder of andere mevrouw aanwezig is met twee jongeren. Tijdens de morgendiensten is er gelegenheid uw kinderen aan hun zorg toe te vertrouwen.
Op de tweede feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren) is er steeds een morgendienst. In het voor- en najaar is er de biddag respectievelijk dankdag. Er is dan een middagdienst en een avonddienst.

HEILIG AVONDMAAL
De bediening van het Heilig Avondmaal zal D.V. plaatsvinden in de morgendienst op de volgende data:

31 september 2019
7 december 2019
9 februari 2020
13 juni 2020

De voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal vindt plaats op de zondagmorgen of avond voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal. De dankzegging/nabetrachting is in de avonddienst op dezelfde zondag als de viering van het Heilig Avondmaal. De datum voor het “Censura Morum” kunt u vinden in het kerkblad.

HEILIGE DOOP
De bediening van de Heilige Doop vindt plaats in een morgendienst wanneer daar aanleiding voor is. Wanneer u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de predikant of de scriba. Mocht u uw kindje elders willen laten dopen, dan dient u hiervoor een consent te hebben. Dat kunt u via de scriba aanvragen. U moet dan wel op de doopzitting verschijnen van de kerkenraad van wijkgemeente West

HUWELIJKSBEVESTIGING
Zij die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen, dienen zich vroegtijdig met zowel het Kerkelijk Bureau, uw sectieouderling als met de predikant in verbinding te stellen. Het Kerkelijk Bureau heeft gegevens van uzelf en uw toekomstige partner nodig. Met uw sectieouderling bespreekt u wie er ouderling van dienst is. De agenda van de predikant is vaak erg gevuld, zodat het goed is, voordat u alles definitief afspreekt, eerst even met hem contact op te nemen om te weten of hij dan ook de dienst kan leiden. In het algemeen leidt de eigen predikant de trouwdiensten in onze gemeente. Vóór het huwelijk plaatsvindt, vindt eerst het zgn. huwelijksgesprek plaats met de predikant. In dat gesprek nemen we samen de gang van zaken in de dienst door en spreken we aan de hand van het huwelijksformulier over de betekenis van het christelijke huwelijk.

HERVORMINGSAVOND
De Reformatie wordt samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk herdacht met een gezamenlijke avond. Nadere berichten volgen in het kerkblad.
 
terug