Identiteit Identiteit

Wijkgemeente 2 kenmerkt zich door een eigenheid waarin het Woord van God en het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus centraal staan. Dat is onze geloofsinhoud en de gemeente wil daaruit elke zondag gevoed worden.
In de eredienst hechten we daarbij waarde aan een juiste balans tussen alle leeftijden en geledingen in onze wijkgemeente. Wij staan met één been in de traditie en met het andere in het heden.
De eredienst is voor onze wijk een centrale plaats c.q.rustpunt. Het is ons visitekaartje, wij worden er in herkend. Gemeenteledenstellen het daarbij op prijs als de eigen predikant zo veel mogelijk voorgaat.

terug