Kringen Kringen
Bijbelkring
De Bijbelkring wordt een keer per maand op donderdagavond in het Kerkheem gehouden van ca. 19.45 uur tot ca. 21.45 uur. In het kerkblad worden nadere gegevens vermeld.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Corry van der Spek
Commandeursweg 34
6721 TZ Bennekom
Tel: 0318-431507
E-mail: corryvanderspek@planet.nl


Gesprekskring “Indrukwekkend Bijbels leiderschap”
Leiding geven komt in veel situaties voor: in je gezin, in je werk, in het pastoraat of het jeugdwerk. Als je leiding geeft aan andere mensen heb je een positie waarbij je anderen tot voorbeeld bent in je wijze van leven en werken, in je houding en gedrag, in wie je bent. Het is hierbij een uitdaging om als christen je leidersrol te verbinden met de Bijbel en je leidinggevende taak meer en meer gaan doen op een wijze zoals God dat heeft bedoeld, tot eer van Hem en tot heil van degenen aan wie leiding gegeven wordt.

Al lezend in de Bijbel kom je tal van gedeeltes over leiders tegen die lessen voor leidinggevenden bevatten. In de gesprekskring gaan we op zoek naar de leiderschapsstijl van een aantal prachtige en authentieke Bijbelse leiders en naar de betekenis voor de wijze waarop je leiding kunt geven. Ik denk hierbij onder meer aan Mozes, Jozua, Debora, Mirjam, Nehemia, Petrus, Jezus, Saul en David.

Iedere avond lezen we in de Bijbel een aantal gedeeltes over een leider en gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal vragen en stellingen. In die zin doen we met elkaar Bijbelstudie rondom een leider uit de Bijbelse geschiedenis en bespreken we wat dit voor ons kan betekenen.

Deze kring wordt een keer per maand op woensdagavond in het Kerkheem gehouden. In het kerkblad worden nadere gegevens vermeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dick van Bodegraven
Ereprijs 71
6721 ZA  Bennekom
Tel: 0318-414249
E-mail: fam.van.bodegraven@filternet.nl

Jongerenkring
Deze kring is bedoeld voor hen, die in de afgelopen jaren belijdenis hebben gedaan. De bedoeling is om verder uit te diepen wat belijdenis doen betekent en welke consequenties dat voor het dagelijks leven met zich meebrengt. Dat gebeurt door middel van Bijbelstudies, maar ook is er ruimte voor andere onderwerpen, die ter sprake komen.

Deze kring wordt een keer per maand op donderdagavond in het Kerkheem gehouden. In het kerkblad worden nadere gegevens vermeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
ds. J. van Dijk
Callunalaan 12
6721 HA Bennekom
Tel: 0318-304955
E-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl

Mattheüskring
De Mattheüskring is een Bijbelkring die 1x per maand op woensdagavond samenkomt bij één van de leden thuis. Om 19:45 uur staat de koffie klaar en om 20:00 uur starten we met gebed en het zingen van een lied. Daarna doen we Bijbelstudie aan de hand van een boekje en denken we na wat het Bijbelgedeelte betekent voor onze relatie met God en voor ons dagelijks leven. We delen met elkaar de dingen waar we tegen aan lopen of die ons juist bemoedigen. Uiterlijk 22:00 uur sluiten we de avond af met gebed en zingen. De kringdata en gastadressen worden vermeld in de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marleen Brunekreeft
terug