Verenigingen

Verenigingen
VROUWENVERENIGING
De vrouwenvereniging “Wees een Zegen” vergadert op dinsdagavond in ‘t Kerkheem. De dames, die deze vereniging bezoeken,  behandelen een gedeelte uit het blad "de Hervormde Vrouw". En zij handwerken op zo een avond voor kerk en zending. Nieuwe leden zijn ook hartelijk welkom! U kunt als gast eens een bezoekje brengen. Wij beginnen om 19.45 uur en eindigen om 21.30 uur en dat éénmaal in de veertien dagen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mw. van der Vliet
0318-701584
ptvdvliet@solconmail.nl

Presidente:
Mw. Everts

Secretaresse:
Mw. N. van der Vliet


MANNENVERENIGING
De Hervormde Mannenvereniging op Gereformeerde Grondslag “Onderzoekt de Schriften” te Bennekom heeft tot doel door gezamenlijk onderzoek van Schrift en Belijdenis - onder Gods zegen - de kennis van de gereformeerde beginselen te verdedigen. De heren die deze avonden bezoeken behandelen een gedeelte uit het blad "de Hervormde Vaan". De bijeenkomsten vinden in de regel plaats op dinsdagavond elke veertien dagen, in ’t Kerkheem om 19.30 uur. Iedere man die interesse heeft om deze avonden bij te wonen is van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Voorzitter:
dhr. A. Pieters,
Tel: 0318-418545
E-mail: apieters52@hotmail.com

Secretaris:
dhr. J.D.C. Laurens
Tel: 0318-416396
E-mail: jdclaurens@hotmail.com
terug