Beroepingscommissie Beroepingscommissie

Na het vertrek van ds. van Dijk zijn we als beroepingscommissie verder gegaan met de voorbereidingen voor een uit te brengen beroep. Inmiddels is de profielschets definitief vastgesteld door de kerkenraad en de algemene kerkenraad. Wij willen u als gemeenteleden nu de gelegenheid geven om namen in te dienen van predikanten die naar uw mening geschikt zijn om te beroepen. Het indienen van namen kan schriftelijk, ondertekend en bij voorkeur gemotiveerd bij de scriba, de heer J.D.C. Laurens, Acacialaan 8, 6721 CP te Bennekom. Ook is het mogelijk namen per e-mail in te dienen (). Wij verzoeken u om deze namen uiterlijk zaterdag 29 september in te dienen. In de weken erna zal zowel de beroepingscommissie als de kerkenraad vergaderen en zullen de ingediende namen worden besproken. Wij willen u vragen om het beroepingswerk in uw gebed een blijvende plaats te geven! Namens de beroepingscommissie: Marius van de Poel, Jacco van de Wakker, Jan Laurens, Klaas van Roekel en Piet Spoelstra (lid namens wijkgemeente 2).   

 
Identiteit

Identiteit
lees meer »
 
Kerkenraad

Kerkenraad
lees meer »
 
Verenigingen

Verenigingen
lees meer »
 
Zending Evangelisatie Commissie (ZEC)

Zending Evangelisatie Commissie (ZEC)
lees meer »
 
Ouderenwerk Ouderenwerk
lees meer »
 
Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO) Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO)
lees meer »
 
Kringen Kringen
lees meer »
 
Jeugdwerk

Jeugdwerk
lees meer »