Jeugdwerk

Jeugdwerk
Welkom bij de pagina over het jeugd- en jongerenwerk van wijk 1. Voor alle leeftijden zijn er activiteiten beschikbaar. Deze worden hieronder kort toegelicht.
 
Zondagschool
"Laat de kinderen tot Mij komen." Deze woorden sprak Jezus tot Zijn discipelen. Iedere zondagmiddag houden wij van 14.00 tot 15.00 uur zondagsschool in ´t Kerkheem: samen zingen, bidden, Bijbelverhalen horen, knutselen en nog veel meer. Vanaf 4 jaar ben je van harte welkom. 

Carin van Setten 
Tel: 0318-417023
 
 ‘t Kompas
Het je zin in spelletjes doen, zingen, knutselen, naar een Bijbelverhaal luisteren, lachen en gezelligheid? Dan ben je van harte welkom op onze club! De club is iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 uur in ´t Kerkheem. Leeftijd: 8 tot en met 12 jaar. Tot ziens!

Gerdien van de Bunt
Tel: 06-12928363

The Bridge
The Bridge is voor tieners van 12 tot 16 jaar. Het is een gezellige club waarbij we veel leuke en actieve dingen doen. Op een laagdrempelige (maar soms indringende) manier komen ook geloofszaken aan de orde. Zo kijken we films over bv pestgedrag en zelfmoord op een middelbare school. Ook hebben we veel plezier bij het poolen en tafelvoetballen.
Elk jaar gaan we naar een TOV-avond van de HGJB, gaan we zwemmen en laser-gamen. We sluiten het jaar traditioneel af met een kampvuur aan de Rijn.

Jan van der Wilt
Tel: 06-21200934

Jongeren Open Huis
Bij het JOH kunnen we meer leren over wie God voor ons is en wat leven vanuit persoonlijk geloof in de Heere Jezus kan betekenen. We willen elkaar stimuleren tot verantwoord en zinvol bezig zijn in het dagelijks leven. Jongeren van het JOH willen betrokken zijn bij elkaar en actief zijn in onze kerkelijke gemeente, met eigen gaven en talenten. We willen niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen bezig zijn. Het JOH biedt ruimte om elkaar te ontmoeten, ontspannen bezig te zijn en gewoon lekker met elkaar te praten. Het JOH onderneemt ook activiteiten buitenshuis, zoals uit eten.

Wanneer: op zondagavond 1x per 2 weken, na de kerkdienst, vanaf 20.00 uur

Waar: om en om, bij Jacco en Carolien (Vogelwikke 19) en Dirk en Rolinda (Prins Bernhardlaan 49). Een avond van het JOH...
Begint met koffie/thee drinken en gebed. Dan is er bezinning vanuit de Bijbel op een thema dat is uitgekozen en uitgewerkt door één van de jongeren. We zingen enkele liederen. Tijdens de tweede helft is er ontspanning, waarbij de chips natuurlijk niet mag ontbreken.... Meer weten?

Jacco en Carolien
Tel: 06-57544814

Dirk en Rolinda
Tel: 06-52477065
 
terug